O Nas

Stosujemy kompleksowe podejście do zarządzania projektami, zapewniając naszym klientom szeroki zakres usług.

 

Od początku działalności współpracujemy z polskimi producentami, wzmacniając w ten sposób sektor gospodarczy. Przedmiotem działalności firmy jest wykonawstwo robót związanych z budową i modernizacją dróg, odnową nawierzchni drogowych, ścieżek rowerowych, budową parkingów, placów i chodników. Roboty drogowe głównie wykonywane są w ramach przetargów publicznych ogłaszanych przez instytucje samorządowe, na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych.

Nasze Usługi
Roboty Inwestycyjne
Nawierzchnie bitumiczne
Brukarstwo
Roboty ziemne
Odwodnienie
Budowa i remonty obiektów inżynieryjnych
Remonty cząstkowe
Elementy małej architektury
Budowa terenów zielonych
Remont nawierzchni w trybie awaryjnym
Budowa dróg wraz Infrastrukturą towarzyszącą